วิธีเล่นไพ่คู่ บาคาร่า เล่นไพ่คู่อย่างไรให้ถูกต้อง

วิธีเล่นไพ่คู่ บาคาร่า

วิธีเล่นไพ่คู่ ทำได้ง่ายๆ โดยการกดปุ่มบนโต๊ะบาคาร่า แต่ไพ่คู่ในเกมบาคาร่ามี 4 แบบ คือ เพลย์เยอร์คู่ แบงค์เกอร์คู่ คู่ฝั่งใดก็ได้ และ ดับเบิลคู่ ถ้าอยากเล่นสองแบบแรก จะมีให้เล่นทุกค่าย แต่ถ้าอยากเล่นสองแบบหลัง จะมี 5 ค่ายเท่านั้นที่รับแทง

บทความนี้สอนเฉพาะ “วิธีเล่นไพ่คู่” หากต้องการศึกษาเรื่องไพ่คู่ในภาพรวม ให้ดูไพ่คู่บาคาร่า

วิธีเล่นเพลย์เยอร์คู่

วิธีเล่นไพ่คู่ เพลย์เยอร์คู่ ทำได้โดยการกดปุ่ม “เพลย์เยอร์คู่” (Player Pair) บนโต๊ะบาคาร่า พร้อมระบุจำนวนเดิมพันแล้วกดยืนยัน เมื่อฝั่งเพลเยอร์ได้ไพ่คู่ จะชนะเดิมพัน 11 เท่า (1 : 11) (เพลย์เยอร์คู่คืออะไร?)

ด้านล่างนี้คือภาพตัวอย่างปุ่มเล่น เพลเยอร์คู่ บนโต๊ะบาคาร่า 10 ค่าย (แต่ละค่ายตั้งชื่อไทยต่างกัน)

จากภาพจะเห็นว่า หลายค่ายเขียนชื่อต่างกัน (มีหนึ่งค่ายตั้งชื่อไม่ถูก) โดยดูได้จากตารางนี้

ชื่อไทย เพลย์เยอร์คู่

ค่ายชื่อปุ่ม
SAเพลย์เยอร์คู่
SEXYผู้เล่นคู่
DGผู้เล่นไพ่คู่
AGP คู่
WMผู้เล่นออกคู่
ALLBETเพลงเยอร์เสมอ*
BGเพลย์เยอร์คู่
GPIเพลย์เยอร์ออกคู่
Playtechไพ่คู่ของผู้เล่น
SBOBETPlayer Pair*
หมายเหตุ: ALLBET ตั้งชื่อภาษาไืทยของเพลเยอร์คู่ไม่ถูกต้อง และ SBOBET ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตรงตัว

อย่างไรก็ดี กรณีการเล่นเพลเยอร์คู่ของค่าย SEXY และ ALLBET จะเปิดให้แทงเฉพาะเวลาไพ่เหลือเกิน 1 ใน 3 ของขอนเท่านั้น ถ้าไพ่เหลือต่ำกว่า 1 ใน 3 ของขอนจะปิดรับแทง

วิธีเล่นแบงค์เกอร์คู่

วิธีเล่นแบงค์เกอร์คู่ ทำได้โดยการกดปุ่ม “แบงค์เกอร์คู่” (Banker Pair) บนโต๊ะบาคาร่า พร้อมระบุจำนวนเดิมพันแล้วกดยืนยัน เมื่อฝั่งแบงเกอร์ได้ไพ่คู่ จะชนะเดิมพัน 11 เท่า (1 : 11) (แบงค์เกอร์คู่คืออะไร?)

ด้านล่างนี้คือภาพตัวอย่างปุ่มเล่น แบงเกอร์คู่ บนโต๊ะบาคาร่า 10 ค่าย (แต่ละค่ายตั้งชื่อไทยต่างกัน)

จากภาพจะเห็นว่า หลายค่ายเขียนชื่อต่างกัน ดังตารางนี้

ชื่อไทย แบงค์เกอร์คู่

ค่ายชื่อปุ่ม
SAแบงค์เกอร์คู่
SEXYเจ้ามือคู่
DGเจ้ามือไพ่คู่
AGB คู่
WMเจ้ามือออกคู่
ALLBETแบงค์เกอร์คู่
BGแบงค์เกอร์คู่
GPIแบงค์เกอร์ออกคู่
Playtechไพ่คู่ของเจ้ามือ
SBOBETBanker Pair*
หมายเหตุ: SBOBET ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตรงตัว

อย่างไรก็ดี กรณีการเล่นแบงเกอร์คู่ของค่าย SEXY และ ALLBET จะเปิดให้แทงเฉพาะเวลาไพ่เหลือเกิน 1 ใน 3 ของขอนเท่านั้น ถ้าไพ่เหลือต่ำกว่า 1 ใน 3 ของขอนจะปิดรับแทง

วิธีเล่นไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้

วิธีเล่นไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้ ทำได้โดยการกดปุ่ม “ไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้” (Any Pair หรือ Either Pair) บนโต๊ะบาคาร่า พร้อมระบุจำนวนเดิมพันแล้วกดยืนยัน (ไม่ต้องเลือกข้าง) เมื่อฝั่งเพลย์เยอร์หรือแบงค์เกอร์ได้ไพ่คู่ จะชนะเดิมพัน 5 เท่า (1 : 5) (ไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้คืออะไร?)

ค่ายที่เปิดรับแทง ไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้ มี 5 ค่าย ได้แก่ Sexy, AG, Allbet, BG และ Playtech (แต่ละค่ายตั้งชื่อไทยต่างกัน)

จากภาพจะเห็นว่า หลายค่ายเขียนชื่อต่างกัน ดังตารางนี้

ชื่อไทย ไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้

ค่ายชื่อปุ่ม
SEXYไพ่คู่
AGAny Pair*
ALLBETAny Pair*
BGคู่ใดๆ
Playtechไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้
หมายเหตุ: ASIA GAMING และ ALLBET ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตรงตัว

อย่างไรก็ดี กรณีการเล่นไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้ของค่าย SEXY จะเปิดให้แทงเฉพาะเวลาไพ่เหลือเกินครึ่งขอนเท่านั้น ถ้าไพ่เหลือต่ำกว่าครึ่งขอนจะปิดรับแทง และกรณี ALLBET จะปิดรับแทงเมื่อไพ่เหลือต่ำกว่า 1 ใน 3 ของขอน

วิธีเล่นไพ่ดับเบิลคู่

วิธีเล่นไพ่ดับเบิลคู่ ทำได้โดยการกดปุ่ม “ดับเบิลคู่” (Perfect Pair) บนโต๊ะบาคาร่า พร้อมระบุจำนวนเดิมพันแล้วกดยืนยัน (ไม่ต้องเลือกข้าง) เมื่อฝั่งเพลย์เยอร์หรือแบงค์เกอร์ได้ไพ่ดับเบิลคู่ จะชนะเดิมพัน 25 เท่า (1 : 25) (ไพ่ดับเบิลคู่คืออะไร?)

ค่ายที่เปิดรับแทง ไพ่ดับเบิลคู่ มี 5 ค่าย ได้แก่ Sexy, AG, Allbet, BG และ Playtech (แต่ละค่ายตั้งชื่อไทยต่างกัน)

จากภาพจะเห็นว่า หลายค่ายเขียนชื่อต่างกัน ดังตารางนี้

ชื่อไทย ไพ่ดับเบิลคู่

ค่ายชื่อปุ่ม
SEXYดับเบิลคู่
AGสมบูรณ์ คู่
ALLBETPerfect Pair*
BGคู่ที่สมบูรณ์แบบ
PlaytechPerfect Pair*
หมายเหตุ: ALLBET และ PLAYTECH ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตรงตัว

อย่างไรก็ดี กรณีการเล่นไพ่ดับเบิลคู่ของค่าย SEXY จะเปิดให้แทงเฉพาะเวลาไพ่เหลือเกินครึ่งขอนเท่านั้น ถ้าไพ่เหลือต่ำกว่าครึ่งขอนจะปิดรับแทง และกรณี ALLBET จะปิดรับแทงเมื่อไพ่เหลือต่ำกว่า 1 ใน 3 ของขอน

วิธีดูไพ่คู่บาคาร่า

การดูไพ่คู่ในทุกกรณี จะดูเฉพาะ 2 ใบแรก เช่น ถ้า 2 ใบแรกเป็นคู่ K จะถือว่าเป็นไพ่คู่ (ไม่ว่าจะมีการจั่วไพ่ใบที่ 3 หรือไม่ก็ตาม) แต่กรณีไพ่ดับเบิลคู่ จะนับเฉพาะคู่ที่แต้มและดอกเหมือนกันเท่านั้น (วิธีดูไพ่คู่บาคาร่าพร้อมภาพตัวอย่าง)

อัตราการจ่ายไพ่คู่

อัตราจ่ายของไพ่คู่บาคาร่าแต่ละแบบ จะแตกต่างกัน โดยสามารถดูได้จากตารางนี้

อัตราจ่ายไพ่คู่บาคาร่า

รูปแบบอัตราได้ (เท่า)อัตราเสีย (เท่า)
เพลเยอร์คู่111
แบงเกอร์คู่111
คู่ฝั่งใดก็ได้51
ดับเบิลคู่251
หมายเหตุ: ไพ่คู่ในแต่ละค่ายอาจใช้ชื่อไทยแตกต่างกัน

โดยทั่วไป อัตราจ่ายของไพ่คู่บาคาร่าจะเป็นไปตามตารางนี้เหมือนกันทุกค่าย แต่ยกเว้น SEXY ที่อัตราเพลย์เยอร์คู่และแบงค์เกอร์คู่จะสุ่มอยู่ระหว่าง 11 – 15 เท่า

ค่ายที่ให้บริการไพ่คู่

ข่าวดี! บาคาร่าทั้ง 10 ค่ายของ 45Plus Online รับแทงบาคาร่าไพ่คู่ทุกค่าย แต่ตาแทงพิเศษอย่าง ไพ่ดับเบิลคู่ และ ไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้ จะมีให้บริการ 5 ค่ายเท่านั้น โดยดูได้จากตารางนี้

บาคาร่า 10 ค่ายของ 45PLUS

ค่ายPAIRAP+PPขั้นต่ำ
SA10
SEXY10
DG10
AG40
WM10
ALLBET1
GPI30
BG20
Playtech50
SBOBET10
หมายเหตุ: “PAIR” คือ เปิดให้บริการ เพลย์เยอร์คู่ และ แบงค์เกอร์คู่ “AP+PP” คือ เปิดให้บริการ ไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้ และ ดับเบิลคู่

สมัครเล่นไพ่คู่ 10 ค่ายขั้นต่ำ 1 บาท

45Plus Online มีบาคาร่าออนไลน์ให้เล่นมากถึง 10 ค่าย มากที่สุดในประเทศไทย ขั้นต่ำสุด 1 บาท (ที่ค่าย ALLBET) ใช้ระบบฝากถอนออโต้ 100% ให้บริการ 5 ภาษา มาพร้อมโปรโมชั่นคืนค่าคอมคาสิโนสด 0.6% (6 ค่าย) และคืนคอมสล็อตออนไลน์ 1.0% (5 ค่าย) (รายละเอียดโปรโมชั่น)

บาคาร่า น่ารู้

Scroll to Top